Insights

CTO-as-a-Service, de sleutel tot de digitale wereld

We bieden met Unikoo een CTO-as-a-Service aan. Wat houdt dat precies in? We schuiven aan tafel met Cynric, lead van onze CTO-service offering.

8/2/2024
5 min. leestijd
Cynric Huys
Lead CTO Services

Digitaliseren is niet evident. Het maximum halen uit de overvloed aan technologie die voor handen is, is dat nog minder. Om bedrijven wegwijs te maken in de wereld van digitale bedrijfsvoering én om hen te ondersteunen in elke stap die ze hier nemen, bieden we met Unikoo een CTO-as-a-Service aan. Wat houdt dat precies in? We schuiven aan tafel met Cynric, lead van onze CTO-service offering.

Dag Cynric, welkom aan boord! Met jouw komst breiden we ons aanbod uit met een nieuwe service: CTOaaS. Wat houdt dat precies in, en wat is het verschil met een traditionele CTO?

Bedrijven worden zich steeds meer bewust van de digitale wereld waarin ze opereren, en vooral ook van het feit dat ze niet achter kunnen blijven. Ze weten dat ze technologie nog meer moeten omarmen, toch weten ze niet altijd hoe ze hieraan moeten beginnen. De kennis ontbreekt en de budgetten voor een fulltime CTO die dit kan begeleiden helaas ook. Wij willen klanten hierin tegemoetkomen en bieden flexibel en kostenefficiënt on demand CTO-diensten aan die passen bij de budgetten van de organisatie. De ondersteuning kan bijvoorbeeld projectmatig zijn, of slechts enkele dagen per maand en kan flexibel op- of afschalen naargelang van de noden van de klant. We ondersteunen bovendien niet alleen strategisch, we kunnen ook terugvallen op een team van experts voor operationele implementatie. Zo heb je als bedrijf steeds één partner en aanspreekpunt voor al jouw vragen rond technologie en digitalisering zonder de kost van een fulltime CTO op de payroll.

De extra waarde bij Unikoo zit hem bovendien ook in de geïntegreerde aanpak. Zelfs buiten het technologische spectrum.

Waarom zou je ervoor kiezen om met een parttime CTO in zee te gaan?

Net had ik het al over de kostenefficiëntie, maar er zijn natuurlijk nog meer voordelen. Ten eerste bieden we een grote flexibiliteit. Klanten kunnen onze diensten inschakelen op basis van hun behoeften en budget. Ten tweede biedt dit soort samenwerking ook toegang tot hoogwaardige technologische expertise en een netwerk van experts. En ten derde helpt onze pragmatische en hands-on aanpak je ook echt vooruit. We adviseren niet alleen, we gaan ook effectief implementeren. 

De extra waarde bij Unikoo zit hem bovendien ook in de geïntegreerde aanpak. Zelfs buiten het technologische spectrum. We kunnen klanten ondersteunen in quasi al hun noden, van technologie tot finance, HR en marketing. Bij Unikoo kijken we altijd naar het totaalplaatje. Zo kan je, zelfs als kleine organisatie, ook schaalvoordelen creëren.

 Welke diensten biedt Unikoo precies aan in het kader van een CTO-as-a-service? 

Onze ondersteuning is in mijn ogen tweeledig. Enerzijds bepalen we in samenspraak met de klant een techstrategie. We aligneren de algemene businessvisie met de technologie die kan helpen om de bedrijfsdoelen te bereiken. Hierbij stellen we roadmaps, milestones en bijbehorende budgetten op. Aansluitend kunnen we ook de operationele implementatie begeleiden, zoals het opmaken en valideren van applicatie-,data- infra-architecturen, het opzetten van ontwikkelprocessen, het samenstellen en onboarden van teams en het beheren van externe partijen.

Als je wilt digitaliseren in een organisatie is dat per definitie een geïntegreerde end-to-end aanpak. We willen digitalisatie behapbaar maken. De invulling van een takenpakket hangt heel sterk af van de klant. Wat zijn de ambities en hoe gaan we deze waarmaken? Ook communicatie is hier sleutel tot succes: hoe gaan we voortgang, beslissingen en hun implicaties verantwoorden naar management, board en investeerders toe? En dan is er het hands-on werk: in de code duiken, frameworks opzetten, best practices aanpassen aan het bedrijf, test flows opzetten, CI/CD pipelines,… Om dit alles te kunnen doen, gaan we ervoor zorgen dat het team volledig is en goed op elkaar is afgestemd. Desnoods gaan we zelf op zoek naar de geschikte profielen binnen Unikoo.

 

En wat maakt van jou een geschikt profiel voor de rol van parttime CTO?

Deels door mijn opleidingen als burg. ir. in de computerwetenschappen en mijn onlangs behaalde MBA, ook het feit dat ik al ervaring heb opgedaan in veel verschillende omgevingen en sectoren. Ik heb verschillende rollen vervuld in supply chain, productdevelopment, finance, HR-tech en healthcare omgevingen, binnen bedrijven die erg verschillen qua schaal.

Ik ben geen domeinexpert met diepgaande kennis over alle aspecten heen, maar heb wel een heel brede kennis. En dat is het belangrijkste: als CTO moet je voldoende technische bagage hebben om te kunnen communiceren met de experts ter zake en hen kunnen leiden in het grotere plaatje, over de grenzen van het technische heen.

Mijn technische achtergrond enerzijds en mijn strategic business achtergrond anderzijds vloeien samen in een geïntegreerde aanpak. Daardoor opereer ik niet vanop een eilandje van technologie, maar neem ik bij beslissingen steeds de impact voor de bredere organisatie mee in rekening. En dat is, denk ik, waar dan onze klanten naar op zoek zijn.

Bij Unikoo begrijpen we het belang van change management en nemen we de tijd om te luisteren naar de zorgen en noden van het team.

Welke type bedrijven hebben het meeste baat bij CTO-as-a-Service?

Van start-up tot big enterprise, het CTO-as-a-Servicemodel is enorm dynamisch en past bij verschillende bedrijfsgroottes. Toch kunnen wij vooral waarde betekenen in de bedrijven die vandaag de dag worstelen om mee te gaan in de digitale transitie. Wij schakelen naar de snelheid en budgetten waar deze klanten zich comfortabel bij voelen. We helpen hen hier het maximum uit te halen, rekening houdende met de complexiteit binnen het bedrijf. Bedrijven die de drive hebben om vooruit te gaan maar simpelweg de expertise missen, dat zijn volgens mij de klanten waarvoor we het meeste kunnen betekenen.

Stel dat zo een klant jullie gevonden heeft. Welke stappen doorloop je tussen het moment dat iemand interesse toont en de realisatie van een op maat gemaakt project? 

Het is heel belangrijk om te weten hoe het bedrijf werkt, wat het huidige landschap is en waar het bedrijf naartoe wilt. Dit brengen we allemaal in kaart. Niet alleen op vlak van technologie, maar ook op vlak van cultuur. Daarom verkies ik ook om ter plekke bij de klant te werken: je krijgt meer voeling met het bedrijf. Op basis van deze inzichten kijken we wat de noden zijn van het bedrijf: hoe vloeit data door, wie zijn de key actoren, waar zitten eventuele bottlenecks? Wat zijn momenteel de pijnpunten of waar is net het laaghangend fruit? Vervolgens kunnen we prioriteiten opstellen op basis van budgetten en risico’s, om dan actiepunten te definiëren. Daarna volgt de implementatie.

Dat zijn heel wat stappen. Kan je een minimale inzet aanduiden dat een CTO nodig zou hebben om dit te kunnen realiseren? 

Met een aantal dagen per maand kunnen we de klant al verder helpen, het is moeilijk om dat zo once and for all te zeggen. Alles hangt er natuurlijk vanaf wat het bedrijf wil bereiken. Bij het implementeren van de strategie kom je natuurlijk niet toe met enkele dagen. Een zekere regelmaat is dan wel een vereiste om alles goed te kunnen uitvoeren.

Bovendien moet je ook een parttime CTO eigenlijk zien als een volwaardig lid van je managementteam, die net als het interne team de belangen van de organisatie behartigt naar externe partijen. Deze heeft ook een leidende functie. Hij leidt je digitale transitie, al is dat geen one man job. Er is één CTO als aanspreekpunt, die kan terugvallen op het interne team of netwerk van Unikoo voor de uitvoering van bepaalde projecten, of voor meer diepgaande kennis en inzichten rond de probleemstelling.

Bij Unikoo begrijpen we het belang van change management en nemen we de tijd om te luisteren naar de zorgen en noden van het team.

Wat zie je als de grootste uitdagingen voor het CTO-as-a-Service model?

Een mogelijke uitdaging is de integratie met bestaande teams en processen. Soms kan er weerstand zijn tegen verandering. Bij Unikoo begrijpen we het belang van change management en nemen we de tijd om te luisteren naar de zorgen en noden van het team. We streven naar een samenwerking die soepel verloopt en waarbij alle betrokkenen zich gehoord voelen.

Hoe zie je de toekomst van deze CTO-as-a-Servicedienst?

Er komen meer en meer bedrijven met nood aan parttime ondersteuning van experts. Ik denk dat dat niet enkel geldt voor CTO-as-a-Service, ook voor expertise in het algemeen. We zien meer en meer dat de klassieke werkgever-werknemer samenwerking vervaagt en dat bedrijven liever ad hoc-expertise inschakelen. We leven in een servicewereld. Ik denk dat zich dat in alle domeinen gaat verderzetten; niet in het minst in professionele samenwerkingen. Alles gaat sneller en op maat van bedrijven met bepaalde vragen en noden.

Bij Unikoo hopen we met ons CTO-as-a-Service model veel bedrijven de weg te wijzen in een digitale wereld. Ik kijk er alvast enorm naar uit om samen met gedreven bedrijven de technologische uitdagingen aan te gaan en vooral de kansen te grijpen die deze vooruitgang allemaal zal bieden!

Relevante insights

Ook interessant

29/5/2024

SQL vs. MQL: het optimaliseren van leadkwaliteit via advertentiecampagnes

24/4/2024

De kunst van visuele hiërarchie in grafisch design

15/3/2024

E-invoicing in het digitale tijdperk