10 tips om jouw HR-beleid te optimaliseren

Doorheen de verschillende groeifases van een start-up, scale-up en KMO evolueert ook de aanpak met betrekking tot het aantrekken en behouden van talent. Heeft jouw organisatie veel ontwikkelingen doorgemaakt?

1. Must do's

Van zodra je personeel tewerkstelt én van zodra bepaalde werknemersaantallen overschreden zijn, zijn er een aantal wettelijke verplichtingen waaraan voldaan moet zijn. Ben jij op de hoogte van deze sociale, fiscale en arbeidsrechtelijke verplichtingen? Beschikt jouw organisatie over de correcte (en up-to-date) informatie of zet je hier toekomstgericht best nog extra op in?

2. De juiste kandidaten aantrekken, hoe doe ik dat?

Een organisatie kan niet zonder haar medewerkers. Daarom is het aantrekken van de juiste mensen cruciaal voor het succes van een organisatie. Zet je in op job boards? Ervaring met het bepalen van een doelgroep op social media? Kijk jij verder dan de traditionele cv en leer jij jouw kandidaten écht kennen? Hoe zet jij in op de onboarding van nieuwe medewerkers?

Talent vind je op verschillende manieren, maar niet alles zal werken voor jouw organisatie. Wees creatief en zorg ervoor dat jij het verschil al kan maken bij aanvang van het rekruteringsproces en álle kandidaten een positieve candidate experience beleven.

3. Hoe ligt jouw organisatie in de markt?

Of beter gezegd, hoe ver sta je met jouw employer branding? Authentieke employer brands zijn het sterkst gezien zij direct leiden tot meer én betere kandidaten, een positieve connotatie op de arbeidsmarkt en bovendien eigen medewerkers die fier zijn om deel uit te maken van de organisatie en het brand. Krachten bundelen en zowel rekrutering, marketing, design en development laten samenvloeien in dit proces? Unikoo kan je hierin van A-Z ondersteunen.

4. Neuzen in dezelfde richting

Missie, visie en strategie zijn begrippen die bij jou als werkgever en ondernemer bekend in de oren klinken. Maar weten jouw medewerkers ook waar ze voor staan? Transparantie hierin en goed leiderschap helpt bij het aantrekken van medewerkers, het creëren van betrokkenheid en geeft de identiteit van de onderneming mee vorm. Belangrijk dus om ook hierin te investeren. Echt ‘next level’ hierin gaan? Geef je medewerkers inspraak en betrek hen bij het bepalen van de strategie en doelstellingen en maak van hen ambassadeurs van jouw onderneming.

5. What's in it for me?

Dé vraag die (toekomstige) medewerkers stellen en niet onbelangrijk om hen aldus transparantie te bieden op het gebied van verloning en beloning en om als werkgever aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en -voordelen te kunnen voorleggen. Anno 2023 draait het lang niet meer enkel en alleen rond verloning an sich maar worden factoren als passie, purpose, werk- en persoonlijk geluk… mee in de weegschaal gelegd. Zowel kandidaten als medewerkers kijken naar het totaalpakket waarin jij als werkgever het verschil kan maken op de arbeidsmarkt.

6. Is opleiden effectief het nieuwe houden?

Je onderneming groeit, maar zorg je er ook voor dat medewerkers kunnen meegroeien? De juiste opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden bieden aan medewerkers zorgt zowel voor individuele ontplooiing maar zal ook leiden tot verhoging van efficiëntie, prestaties en productiviteit, uitbreiden van vaardigheden en kennis, verhoging van loyaliteit, enzovoort.

Vanaf 2023 is het verplicht om een opleidingsplan op te stellen voor bedrijven vanaf 20 medewerkers. Naast een wettelijke verplichting dus ook de kans bij uitstek om als organisatie hier extra op in te zetten. Kijk hierbij ook voorbij het klassieke leeraanbod. “Leren” is anno 2023 een domein dat snel evolueert met innovaties in microlearning, game-based learning, augmented reality, enzovoort.

7. Hoe komen medewerkers tot hun recht

Mensen connecteren en engageren doorheen de duurtijd van de samenwerking, vraagt om een beleid met aandacht voor de ontwikkeling van hun skills en competenties, de groei van medewerkers via feedback en evaluaties etc. Belangrijk hierbij is om niet enkel naar het individu te kijken, maar ook het team en de organisatie hierbij in beeld te brengen. Hierdoor kan je naast sturen op persoonlijke doelstellingen, ook team- en organisatiedoelstellingen betrekken in het proces.

8. Feel good, zéker op de werkvloer

Een torenhoog cliché, maar ja, we spenderen meer tijd op de werkvloer dan in onze thuisomgeving. Daarom is het zorgen voor een aangename én veilige werkomgeving van essentieel belang voor de gezondheid en het (mentaal) welzijn van medewerkers. Creëer een werkomgeving waar iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt, ongeacht hun achtergrond, en vorm zo ook de sleutel tot diversiteit, inclusie en gelijke kansen.

9. Gedreven door technologie

Technologie speelt een belangrijke rol in ons dagelijks leven, zo ook in het HR-beleid van een organisatie. Door het gebruik van technologie kunnen HR processen efficiënter of zelfs geautomatiseerd worden, wat tijd en middelen kan besparen en de nauwkeurigheid van gegevens kan verbeteren. Daarnaast heeft technologie ook een cruciale rol én positieve impact op de volledige employee life cycle en employee experience.

In één oogopslag alle HR gerelateerde data ter beschikking hebben, wij kijken graag samen met jou welke tools voor jouw organisatie een meerwaarde kunnen bieden.

10. Vooruit denken en anticiperen

Ondanks het gegeven dat je als onderneming inzet op alle bovenstaande topics, kunnen medewerkers de organisatie alsnog verlaten. Je voorbereiden op de toekomst met succession planning en een back-up plan voorzien in cruciale functies, is dan ook van groot belang. Heb je als organisatie een concreet zicht op opvolging in deze desbetreffende functies? Hebben jullie de mogelijke pistes al onder de loep genomen? Niemand wil uitgaan van vertrekscenario’s maar je als onderneming voorbereiden op een eventueel vertrek, kan je veel kopzorgen besparen.

What makes you Uni(e)koo

Want iedere organisatie is uniek. Afhankelijk van factoren zoals bedrijfsgrootte, sector … zal iedere organisatie andere prioriteiten kennen. Daarom kijken we graag samen met jou hoe we het HR beleid van jouw organisatie kunnen optimaliseren. Onze HR experts brengen met onze uitgebreide HR maturity scan in kaart waar de uitdagingen voor jouw organisatie liggen, geven hands-on advies en stellen samen met jou een plan van aanpak op.

Ontdek nu alvast hoe matuur jouw HR beleid is via onze Quick Scan!