Marketingstrategie

Marketingstrategie

Het is belangrijk dat een marketingstrategie deel uitmaakt van jouw 360° bedrijfsstrategie. Want elementen zoals bedrijfsactiviteit, product of service, middelen, distributiekanalen, klantenrelaties, sectoren en partners hebben onmiskenbare impact op de manier waarop we onze strategie inhoudelijk vormgeven en de keuzes die we maken.

De bedoeling is om prospecten te vinden en van hen loyale klanten te maken. Daarom gaan we steeds methodologisch te werk bij het opstellen van een marketingplan.

Analyse van de huidige situatie:
Door middel van workshops, brainstormsessies, eigen onderzoek en/of bevragingen brengen we in kaart:

  • Waar je vandaag staat, waar je naartoe wil en op welke manier. We bekijken dit graag breed, in 360°, zodat we een zicht krijgen op alle bovengenoemde elementen uit de bedrijfsstrategie.
  • Hoe de doelgroep, markt(segmentatie) en het concurrentieel landschap eruit ziet, eventueel aangevuld met marktonderzoek. We definiëren persona’s, het value proposition canvas en de customer journey.
  • Opportuniteiten zoals gemiste klantensegmenten, nieuwe producten/services of een vernieuwend prijsmodel.
  • Wat er nog ontbreekt in je huidige model, zoals bijvoorbeeld nieuwe partnerships, nieuwe verkoopkanalen, klantenrelaties of digitaliseringskansen.
  • Op welke manier marketinginitiatieven vandaag bijdragen aan succes. Dit kan gaan over prijsstrategieën, positionering en online of offline communicatiekanalen.

Een gefundeerde strategie:
Wij helpen jou met jouw marketing- en communicatiestrategie. Afhankelijk van wat jij belangrijk vindt, leggen we de focus op:

  • Een online marketingstrategie en mediaplanning: cruciaal voor het identificeren van de juiste online kanalen in functie van doelstellingen en doelgroepen. Dit is ook een bepalende eerste stap voor website tracking en eventuele marketing automation. We geven aanbevelingen in website- of webshopoptimalisatie, campagnes, tools, SEO, adverteren op Google of sociale media, automation en contentmarketing.
  • Een offline marketing strategie met mediaplanning en PR: wanneer kan je inzetten op radio of TV, persrelaties, magazines, marketingmaterialen, beurzen en (virtuele) evenementen, webinars of seminaries, etc.
  • Andere marketinginitiatieven zoals optimalisatie van de customer journey of customer service, loyaltyprogramma’s, etc.
  • Rapportering en benodigde budgetten.

De concrete uitwerking van het marketingplan:
In een laatste fase bepalen we welke opvolging en ondersteuning er nodig is bij de uitwerking van het plan. Dit kan gaan over adhoc ondersteuning, het geven van training of coaching of het opzetten, beheren of rapporteren van alle marketingacties en -campagnes.