Media Architect

case

Het project

Media Architect zit al lang in de communicatiesector. Een paar jaar geleden begon het bureau te groeien, en daarmee is het sindsdien niet meer gestopt. Alleen hinkten de administratieve processen hoe langer hoe meer achterop. Enter Unikoo.

Ons Finance & administratie-team checkte waar de moeilijkheden lagen en ging vervolgens meteen aan de slag. We:

  • standaardiseerden hr-processen en -documenten
  • stelden het klassement op punt
  • namen de facturatiemethodes onder de loep

We installeerden ook een systeem dat:

  • aankoopfacturen en onkosten eenvoudig digitaliseert
  • manuele betalingen automatiseert

De volgende stap: de maandelijkse financiële rapportering opzetten voor het bedrijf. Zo krijgen de zaakvoerders meer inzicht in hun cijfers, nemen ze betere beslissingen en blijft het bedrijf groeien.

De klant

Media Architect is een campagne- en communicatiebureau in Antwerpen.

Geleverde diensten

service

Finance & administratie